Berghaus Baggy Shorts - Dame

NOK299,00 Førpris:NOK1 199,00 Rabatt -75% inkl. mva.
På lager

Produktinfo

En tek nisk god, gjen nom tenkt shorts som sit ter pent på krop pen. Den ne er du pre sen ta bel i.

Stram ming i li vet byg ger litt, men gjør pass for men op ti mal og er ikke i vei en for sek ken.

Flott med luf te ven ti ler med mesh og gli de lås ut si de lår. Bra stretch i li vet og inn si de lår. Sti ve re, sli te sterkt stoff bak og for an. Re la tivt lang